همایش مراکز تحقیقاتی علوم انسانی در جهان عرب برگزار شد

همایش مراکز تحقیقاتی علوم انسانی در جهان عرب برگزار شد

همایش مراکز تحقیقاتی علوم انسانی در جهان عرب به همت مرکز مطالعات علوم انسانی دانشگاه سلطان قابوس برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ همایش «مراکز تحقیقاتی علوم انسانی در جهان عرب» با موضوعیت چالش‌ها، فرصت‌ها و...