اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دکتری امیرکبیر از سال آینده اجرایی می‌شود معتمدی اعلام کرد

اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دکتری امیرکبیر از سال آینده اجرایی می‌شود

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اختصاص کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دوره دکتری از سال آینده در این دانشگاه خبرداد. به گزارش پرس شیعه، سید احمد معتمدی در مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: درحال...