نانو مواد در کوتاه ترین زمان سنتز می شود توسط محققان ایرانی؛

نانو مواد در کوتاه ترین زمان سنتز می شود

محققان در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی توانستند با امواج فراصوت در کوتاه ترین زمان نانومواد را سنتز کنند. به گزارش پرس شیعه،رضا افضل زاده، مجری طرح «سنتز سریع نانو مواد» گفت: ما توانسته ایم با استفاده از امواج...