مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد با حضور مقامات ارشد نظامی؛

مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد

سردار احمد وحیدی با حضور سرلشگر باقری بعنوان رئیس جدید دانشگاه عالی دفاع ملی معارفه شد. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دانشگاه عالی دفاع ملی با حضور سردار سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل...