کرسی‌ های آزاد اندیشی در دانشگاه علوم و معارف قرآن برگزار می شود با محوریت کتاب مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛

کرسی‌ های آزاد اندیشی در دانشگاه علوم و معارف قرآن برگزار می شود

اولین مرحله از طرح سیر مطالعاتی بینشی مجموعه آثار شهید مطهری با محوریت مطالعه شش جلد کتب مقدمه بر جهان بینی اسلامی به صورت غیرحضوری و به منظور تکمیل و تثبیت آموزه ها برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سید محمد...