همکاری دانشگاه‌ های فردوسی و جنوای ایتالیا

همکاری دانشگاه‌ های فردوسی و جنوای ایتالیا

دانشگاه های فردوسی مشهد و جنوا ایتالیا در خصوص همکاری های علمی مشترک تفاهم نامه منعقد کردند. به گزارش پرس شیعه؛ این تفاهم نامه با محوریت همکاری در زمینه های تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره و کارگاه های مشترک، انجام...