دانش آموزان آمریکایی به جنگ اسلام‌ هراسی می‌ روند

دانش آموزان آمریکایی به جنگ اسلام‌ هراسی می‌ روند

دانش آموز محجبه آمریکایی درباره حقوق زنان در اسلام می‌گوید: دلیل اینکه روی دختران تمرکز کرده‌ایم این است که مردم تصور می‌کنند اسلام به زنان بها نداده و اجازه صحبت کردن نمی‌دهد، در حالی که این درست نیست. ما در اسلام...