نگاهی به کتاب فلسفه امامت در دانش اسماعیلیه

نگاهی به کتاب فلسفه امامت در دانش اسماعیلیه

کتاب فلسفه امامت در دانش اسماعیلیه در سال ۲۰۱۵ میلادی در هند، چاپ و منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «فلسفه امامت در دانش اسماعیلیه» تألیف داینا استیگرولد، در سال ۲۰۱۵ میلادی از سوی انتشارات «منوهر» در ۳۴۷ صفحه در...