نوسازی شبکه مخابراتی در کشور آغاز شد معاون شرکت مخابرات:

نوسازی شبکه مخابراتی در کشور آغاز شد

معاون شرکت مخابرات ایران از آغاز نوسازی شبکه مخابراتی کشور در ۳ بخش مراکز تلفنی، زیرساخت شبکه و دیتا به صورت یکپارچه خبر داد و گفت: تجهیزات مورد نظر در مراکز تلفنی ۱۶ استان در حال نصب است. به گزارش پرس شیعه،داوود...