گفتمان انقلاب راه حل بسیاری از مشکلات است رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور:

گفتمان انقلاب راه حل بسیاری از مشکلات است

بیرجند- رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور گفتمان انقلاب را راه حل بسیاری از مشکلات دانست. به گزارش پرس شیعه، داوود گودرزی یکشنبه شب در مراسم جشن انقلاب که در دانشگاه بیرجند برگزار شد، با اشاره به اینکه دشمن نمی‌تواند...