شکست گروه های تفرقه گرا و تکفیری آغاز شده است/ ضرورت جهاد وحدت آیت الله اراکی در نشست خبری:

شکست گروه های تفرقه گرا و تکفیری آغاز شده است/ ضرورت جهاد وحدت

آیت الله اراکی، دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه ما در آستانه به انزوا کشیده شدن جریان های تکفیری و تفرقه گرا هستیم بر ضرورت جهاد برای ایجاد وحدت تأکید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ نشست خبری آیت الله اراکی...