دبیر کلی اوپک حق مسلم ایران است 33 سال پیش در چنین روزی

دبیر کلی اوپک حق مسلم ایران است

غرضی وزیر نفت: ما به طور قاطع از حق مسلم خود با معرفی نماینده ای متعهد از کشورمان جهت تصدی دبیر کلی اوپک دفاع خواهیم کرد. رخدادهای ۲۵ تیر ۶۲ چکیده از سوی وزیر نفت موضع ایران در کنفرانس آتی اوپک اعلام شد. بر اساس دستور...