مبلغ سلفی خواستار دخالت زمینی آمریکا در سوریه شد

مبلغ سلفی خواستار دخالت زمینی آمریکا در سوریه شد

داعیه دار "سلفی جهادی" اردنی با انتقاد از مخالفت آمریکا با دخالت زمینی در سوریه مانند آنچه ترکیه انجام داد، این اقدام را فریبکاری دانست. به گزارش پرس شیعه؛ "عاصم طاهر البرقاوی" معروف به "ابومحمد المقدسی" در صفحه خود در...