قرص‌ هایی برای دختران انتحاری بوکوحرام

قرص‌ هایی برای دختران انتحاری بوکوحرام

گروه تروریستی بوکوحرام، برای انجام عملیات انتحاری، به زنان و دختران قرص می خوراند و به آنان بمب می بندد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه دیلی تلگراف در تازه ترین گزارش خود از شیوه های به کارگیری انتحاری ها از سوی گروه...