دختران باردار از جهاد نکاح به اردن برگشتند

دختران باردار از جهاد نکاح به اردن برگشتند

بازگشت زنانی که برای "جهاد نکاح" به سوریه و عراق رفته بودند؛ به بحرانی بزرگ برای جامعۀ اردن تبدیل شده است. به گزارش پرس شیعه؛ منابع امنیتی اردنی خبر دادند که تنها در سال ۲۰۱۵، بیش از ۳۰ دختر از دانشجویان دانشگاه های...