پیش افتادن دختران دانشجوی مسلمان در مدارج علمی

پیش افتادن دختران دانشجوی مسلمان در مدارج علمی

دختران دانشجوی مسلمان درمقایسه با دانشجویان مسلمان پسر در کسب مدارج علمی و کسب رتبه های علمی موفق تر هستند. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه انگلیسی "آبزرور" روز یکشنبه با مطرح کردن این موضوع تأکید کرد، آماری که در روزهای...