اردوی مشترک دختران عریقات و نوه های عباس با صهیونیستها

اردوی مشترک دختران عریقات و نوه های عباس با صهیونیستها

یک پایگاه خبری صهیونیستی فاش کرد که نوه های محمود عباس، رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین به همراه دختران صائب عریقات، عضو کمیته مرکزی فتح و عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، در اردوهای مشترک با جوانان صهیونیست...