شکنجه دختر انگلیسی در اسرائیل

شکنجه دختر انگلیسی در اسرائیل

مرگ مشکوک یک دختر انگلیسی در اسرائیل و بی تفاوتی لندن برای پیگری موضوع ، عصبانیت انگلیسی ها را برانگیخته است. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه صهیونیستی معاریو نوشت : یک دختر انگلیسی ۵ ماه پیش درتل آویو کشته شد که خشم انگلیسی...