آیا تحویل دختر صدام به عراق نزدیک است؟

آیا تحویل دختر صدام به عراق نزدیک است؟

وزارت خارجه عراق از اردن خواست تا شماری از اتباع عراقی مقیم این کشور را که در اقدامات تروریستی و پول شویی دست دارند، به عراق تحویل دهد. رغد دختر صدام، در صدر این لیست قرار دارد. به گزارش پرس شیعه؛ ابراهیم جعفری وزیر...