حمله به دختر محجبه در لندن

حمله به دختر محجبه در لندن

دشمنان حجاب در انگلیس، این بار در خیابان های لندن به دختری محجبه حمله ور شده و به زور حجاب از سرش برداشتند. به گزارش پرس شیعه؛ مطبوعات انگلیس به نقل از پلیس اسکاتلندیارد نوشتند که قربانی این تعرض، دختری بیست و چند ساله...