کمین برای مبلغ سعودی با حساب کاربری دختر پادشاه

کمین برای مبلغ سعودی با حساب کاربری دختر پادشاه

یک مبلغ سعودی ادعا کرد که فردی در تویتر با حساب کاربری جعلی به نام دختر پادشاه، سعی کرده است که از او باج‌ گیری کند. به گزارش پرس شیعه؛"عوض القرنی" مدعی شد که آن فرد یکی از "حوثی‌ها" (انصارالله یمن) بود. سایت روزنامه "رأی...