درجه سرلشکری اسرائیل به یک افسر مسلمان

درجه سرلشکری اسرائیل به یک افسر مسلمان

دستگاه پلیس رژیم صهیونیستی یک افسر عرب مسلمان به نام سرهنگ جمال حکروش را به درجه سرلشکری ارتقا داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه نیوز، این اولین اقدام از نوع خود است که در آن یک فرد مسلمان چنین درجه ای را در...