درسی که باید از تاریخ می آموختیم

درسی که باید از تاریخ می آموختیم

انتظار امت انقلابی ایران از دولتمردان این است که رسماً اعلام نمایند که "نه تنها موضوع موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست بلکه برد موشک های ایران تا محل استقرار میزهای دشمن در هر نقطه از جهان افزایش می‌یابد. جنگ...