درمان دردهای درونی انسان، تقوا است آیت الله قرهی:

درمان دردهای درونی انسان، تقوا است

آیت الله قرهی گفت: درمان سیّئات و ذنوب و خطاها؛ درون انسان است و آن درمان، تقوا است «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا».اس و اساس درمان دردهای درونی، در درون خود انسان است به گزارش پرس شیعه؛ مطلبی از دروس اخلاق...