تصاویر؛ سنگرهای زیرزمینی داعش در درّۀ مرگ

تصاویر؛ سنگرهای زیرزمینی داعش در درّۀ مرگ

تیپ ۲۴ بسیج مردمی و لشکر پنجم ارتش عراق، با پاکسازی یک دره استراتژیک در شمال شرقی استان دیاله، بقایای سنگرهای زیرزمینی و تجهیزات داعش را به کنترل خود در آوردند. به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع امنیتی بلندپایه در گفتگو با...