عربستان دست از دروغگویی به دنیا بردارد آیت‌ الله مکارم شیرازی:

عربستان دست از دروغگویی به دنیا بردارد

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: دنیا متوجه شده که ریشه خشونت در عربستان و هابیت است و این کشور باید در این زمینه دست از دروغگویی بکشد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه...