هشدار دوباره یونیسف درباره حضورکودکان سرباز در درگیریهای سودان

هشدار دوباره یونیسف درباره حضورکودکان سرباز در درگیریهای سودان

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) دربارۀ افزایش سربازگیری کودکان در سودان جنوبی به منظور مشارکت در جنگ داخلی در این کشور هشدار داده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، «جاستین فورست» معاون مدیر...