آمریکا تفنگدارانش را به دریای چین جنوبی اعزام می کند

آمریکا تفنگدارانش را به دریای چین جنوبی اعزام می کند

ارتش آمریکا تا اوایل سال ۲۰۱۹ یک واحد متشکل از پنج گروهان از تفنگدارانش را از سواحل غربی خود به اقیانوس آرام انتقال خواهد داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نیروی تفنگداران دریایی آمریکا تا اوایل سال...