نمک به جای دستمزد سربازان!

نمک به جای دستمزد سربازان!

در زمانهای گذشته نمک به عنوان دستمزد به سربازان پرداخت می شد به ویژه در ارتش رومانی این مساله متداول بود ولی اکنون این ماده خوارکی به کم ارزش ترین مواد غذایی مبدل شده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری "اوقات...