برکناری ۲۰۰ امام جماعت اردنی به اتهام رواج اندیشه تکفیری

برکناری ۲۰۰ امام جماعت اردنی به اتهام رواج اندیشه تکفیری

اردن قصد دارد ۲۰۰ امام جماعت را به اتهام رواج اندیشه تکفیری در این کشور از کار برکنار کند. به گزارش پرس شیعه؛ دستگاه‌های امنیتی اردن پس از احضار ۲۰۰ امام جماعت و بازجویی از آنها، قصد دارد آنها را از کار برکنار و از...