کویت ۳ پاکستانی را به دلیل ارتباط با عامل انفجار جده اخراج کرد

کویت ۳ پاکستانی را به دلیل ارتباط با عامل انفجار جده اخراج کرد

دستگاه امنیتی کویت سه پاکستانی مقیم این کشور را به خاطر وجود ارتباط میان آنها و عامل انفجار در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده اخراج کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از «عیون‌الخلیج»، سازمان امنیت کویت از دستگاه‌های...