پلیس انگلیس جستجو برای دستگیری فرد مسلح را آغاز کرد

پلیس انگلیس جستجو برای دستگیری فرد مسلح را آغاز کرد

نیروهای پلیس، گشت زنی خود را برای دستگیری فردی مسلح به سلاح گرم در جنوب لندن آغاز کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی استار، نیروهای پلیس در انگلیس به دنبال دریافت گزارشی در خصوص مشاهده یک فرد مسلح به سلاح گرم؛ گشت...