حمایت عربستان از داعش ادامه دارد

حمایت عربستان از داعش ادامه دارد

طی مدت یک سال ۵ بار به مساجد و اماکن عبادی در عربستان حمله شد، و هربار مسؤولان سعودی درمقابل درخواستهای مکرر برای مقابله با طایفه گری و فتنه انگیزی سکوت کردند. به گزارش پرس شیعه، "دعاء سویدان" در مطلبی در روزنامه الاخبار...