یتیم واقعی چه کسی است؟ شرح دعای روز هشتم

یتیم واقعی چه کسی است؟

درآیات و روایات و سیره اهل بیت (علیهم السلام) یتیم نوازی، عطوفت و مهربانی با ایتام و... مورد سفارش اکید قرار گرفته و دائما تذکر، تلنگر و هشدار داده شدهکه ظلم به آنها و آه یتیم بیداد می کند.  شرح دعا های روزانه ماه مبارک...