نشانه های عمل صالح در دعای روز هفدهم شرح دعای روز هفدهم

نشانه های عمل صالح در دعای روز هفدهم

از نظر قرآن عملی صالح است که با نیت و انگیزه الهی و لله باشد نه به منافع عمل که اگر به منافع عمل توجه شود بعید است، صالحه باشد چون ارزش عمل در اسلام همان نیت و انگیزه است که صالح یا ناصالحش می کند. اللهمّ اهْدِنی فیهِ...