حذف «دعای ورود به حمام» از کتب درسی اردن را به هم ریخت!

حذف «دعای ورود به حمام» از کتب درسی اردن را به هم ریخت!

مسألۀ حذف «دعای ورود به حمام» از منابع آموزشی اردن جنجالی گسترده ایجاد کرده و وزیر آموزش و پرورش این کشور را به واکنش واداشته است. به گزارش پرس شیعه؛ حذف «دعای ورود به حمام» از کتاب تربیت اسلامی کلاس اول دبستان در اردن...