امام حسین علیه‌ السلام سرآمد اولیای الهی پای درس استاد مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

امام حسین علیه‌ السلام سرآمد اولیای الهی

هر کس بسته به درجاتی که دارد در این دنیا بلا را تجربه می کند؛ بلا برای کفار سزای عمل، برای مؤمنان امتحان الهی، برای انبیاء درجه و برای اولیای خاص الهی کرامت است؛ امام حسین (ع) سرآمد اولیای الهی است که بلای به آن بزرگی را...