نشست اتحادیه عرب و روس ها در ۲۶ فوریه روسیا الیوم

نشست اتحادیه عرب و روس ها در ۲۶ فوریه

دفتر اتحادیه عرب با صدور بیانیه ای از برگزاری نشستی میان هیئتی از این اتحادیه با روسیه در ۲۶ فوریه در مسکو خبر داد. به گزارش پرس شیعه،به نقل از شبکه روسیا الیوم، دفتر اتحادیه عرب با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام برگزاری...