دولت ترکیه، دفتر خبرگزاری جیهان را تصرف کرد

دولت ترکیه، دفتر خبرگزاری جیهان را تصرف کرد

نیروهای امنیتی ترکیه، با تصاحب دفتر «خبرگزاری جیهان» در استانبول، مانع از دسترسی عمومی به این ساختمان شدند. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از اسپوتنیک، نیروهای دولتی در ترکیه، روز شنبه با هجوم به دفتر خبرگزاری «جیهان» در...