سیاست‌های عربستان چه در عرصه نفت و چه در عرصه مداخله نظامی منطقه را بی‌ثبات کرده است

سیاست‌های عربستان چه در عرصه نفت و چه در عرصه مداخله نظامی منطقه را بی‌ثبات کرده است

یک روزنامه عربی در مقاله‌ای با اشاره به سیاست‌های عربستان در منطقه چه در زمینه نفت و چه در زمینه مداخله نظامی، نوشت که این سیاست‌ها منطقه را بی ثبات کرده است. به گزارش پرس شیعه، روزنامه "الرای الیوم" در مقاله‌ای به...