اتهام افکنی ترامپ علیه نامزد دموکرات

اتهام افکنی ترامپ علیه نامزد دموکرات

نامزد پیشتاز جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برنی سندرز را به تحریک و سازماندهی معترضان در نشست های تبلیغاتی اش متهم کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب...