روسیه: به حریم هوایی ترکیه تجاوز نکردیم

روسیه: به حریم هوایی ترکیه تجاوز نکردیم

"دمیتری بیسکوف" سخنگوی رییس جمهور روسیه اعلام کرد: مقامات وزارت دفاع روسیه تجاوز یکی از جنگنده های روسی به حریم هوایی ترکیه را تکذیب کردند و کرملین نیز بر موضوع تاکید دارد. به گزارش پرس شیعه، بیسکوف افزود: وزارت خارجه...