افشای فساد اخلاقی رئیس سابق مجلس آمریکا

افشای فساد اخلاقی رئیس سابق مجلس آمریکا

رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا به آزار ۵ کودک متهم شد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از منابع رسانه‌ای، این اتهامات "دنیس هسترت" مربوط به زمانی است که مربی کشتی بود. هسترت همچنین از سوی دادگاه به پرداخت حدود سه و نیم...