با تروریست‌ های ۱۰۰کشور دوئل ‌می‌ کنیم ابراهیم‌ جعفری:

با تروریست‌ های ۱۰۰کشور دوئل ‌می‌ کنیم

وزیر خارجه عراق گفت که این کشور، با تروریست های ۱۰۰ کشور جهان، در جنگ است. به گزارش پرس شیعه؛ دفتر اطلاع رسانی وزارت امور خارجه عراق، به نقل از "ابراهیم جعفری" تاکید کرد که عراق با تکیه بر تلاش های نیروهای میهن پرست، که...