فیلم محمد رسول الله (ص) به عربی دوبله می شود

فیلم محمد رسول الله (ص) به عربی دوبله می شود

دو شرکت لبنانی مسئولیت دوبله و پخش فیلم محمد رسول الله را بر عهده گرفتند. به گزارش پرس شیعه؛ به دنبال موفقیت چشمگیر فیلم محمد رسول الله (ص) در کشورهای مختلف و پس از دیدار مجید مجیدی کارگردان این فیلم با شیخ علی ضاهر مدیر...