دوربین مخفی ترسناک حرام است! دارالفتوای مصر:

دوربین مخفی ترسناک حرام است!

دار الفتوی مصر دو برنامه تلویزیونی به هنرمندی رامز جلال و هانی رمزی را حرام دانست. به گزارش پرس شیعه؛ دار الفتوی مصر با صدور فتوایی تاکید کرد که شرعیت اسلامی ارعاب و ترساندن انسان های برخوردار از امنیت و آرامش را نهی...