ششمین دوره تربیت استاد پاسخگو آغاز بکار کرد

ششمین دوره تربیت استاد پاسخگو آغاز بکار کرد

مدیر اداره کل تبلیغ و ارتباطات جامعه الزهرا(سلام الله علیها) از آغاز ششمین دوره تربیت استاد پاسخگو در مسائل فقهی و نخستین دوره تربیت استاد پاسخگو در زمینه شبهات دینی همزمان در سال تحصیلی جاری خبر داد. به گزارش پرس...