بر پایی دوره رمضانیه آموزش قرآن در لندن

بر پایی دوره رمضانیه آموزش قرآن در لندن

دوره آموزشی سیری در قرآن کریم هم‌ زمان با ماه مبارک رمضان در دانشگاه کوئین مری لندن برگزار می‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ دوره آموزشی سیری در قرآن کریم هم‌زمان با ماه مبارک رمضان در دانشگاه کوئین مری لندن برگزار...