محل تولد هیتلر در اتریش مصادره می شود

محل تولد هیتلر در اتریش مصادره می شود

دولت اتریش درصدد مصادره خانه تولد آدولف هیتلر برای تبدیل نشدن آن به محل گردهمایی نئونازیها و جلوگیری از گسترش افکار نئونازی است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات اتریش این خانه را در سال ۱۹۷۲ از...