نوشته هایی با برچسب "دولت هند"

بحران جدی کارگران هندی در عربستان

بحران جدی کارگران هندی در عربستان

دولت هند؛ درصدد آماده کردن کمکهای غذایی برای هزاران کارگر هندی در عربستان است که به دلیل بیکاری با گرسنگی روبرو شده اند. به گزارش پرس شیعه؛ برخی گزارشها حاکی است صدها کارگر هندی پس از تعطیلی کارگاههایی که درآن کار می...

توقف تحصیل فرزندان دیپلماتهای هند در پاکستان دولت هند خواستار شد؛

توقف تحصیل فرزندان دیپلماتهای هند در پاکستان

دولت هند با ابلاغ پیام رسمی برای سفارت خود از اعضای سفارت خواسته یا فرزندان خود را در پاکستان به مدرسه نفرستند و یا آنها را به کشورشان بازگردانند. به گزارش پرس شیعه به نقل از «داون نیوز»، دولت هند از دیپلمات‌های خود در...